Tjisse weer achterin met Menno en Gabe-Jan in 2024

Tjisse wordt weer achterinse. Hij kaatst in 2024 met opslager Menno van Zwieten en Gabe-Jan van Popta. Hans heeft net als Renze besloten om te stoppen met kaatsen op hoofdklasse niveau.

Dit is vanavond na de training bekend gemaakt door Tjisse en Hans.

Later meer….