Der binne we wer!

Dat waren de woorden van Tjisse gistermiddag na de 170ste PC toen ze voor voorzitter Ids Hellinga stonden.

De winst was er sportief één om in te lijsten. Alles klopte de gehele dag.

Even de aanloop naar de 170ste PC. In Sexbierum was het er niet en in Arum werd zondag de generale in Arum werd gewonnen. En Renze was vorig jaar al duidelijk: als ik Arum win win ik de PC. Dat was in 2013, 2016, 2019 en 2022 zo.

Geen koets

Door de verwachte weersomstandigheden werd het programma omgezet. De parturen van het onderste gedeelte van de lijst kaatsten de 1e en 2e omloop op de voetbalvelden. De rijtoer met koest met Tjisse, Renze en Hans werd ook  geschrapt. Voor Renze en Hans al voor de tweede keer.

Tot de halve finale

In de eerste omloop werd gewonnen van het trio André van Dellen, Pieter Jan Plat Jurrit Osinga. De klapper zou in de tweede omloop tegen het trio Marten Bergsma, Kees van der Schoot en Hendrik Kootstra. In een mum was het 5-1 voorsprong. Vooraf werd gedacht aan revanche gevoelens voor het trio Bergsma. Niets bleek minder waar. Tjisse vertelde aan KNKB TV: ‘it lyk at se noch oan it sliepen wiene’.  De winst viel uiteindelijk op 5-3 6-4.

Halve finale 

Tegenstander Paul Dijkstra, Steven Koster en Rick Minnesma. Eerlijk is eerlijk Minnesma was op dreef in het voorperk. Dijkstra sterk aan de opslag en Koster stabiel en enthousiast. 3-2 achterstand. De zes ogen van Tjisse, Renze en Hans zagen elkaar even heel strak aan. Vervolgens kwam de flow van de tweede omloop terug en werd de winst behaald op 5-3.

Finale

Vanaf de eerste slag was de flow en scherpte er en dus was het snel 5-0 tegen het verrassende partuur van Haye-Jan Nicolai, Hessel Postma en Patrick Scheepstra. Die trio had in de eerste omloop het favoriete partuur van Gert-Anne van der Bos verslagen met alles aan de hang. De benzine was op bij het trio Nicolai en Tjisse, Renze en Hans scherp, mes scherp. Op 5-1 6-4 mikte Patrick Scheepstra voor het perk en kon de winst gevierd worden.

Koning

Tjisse werd voor de tweede achtereenvolgende keer gekozen tot koning.