Prijswinnaars van afgelopen weken!

De prijswinnaars van de afgelopen weken:

1.Suzanna en Hester 1e prijs. Isabella 2e priis. Dido 2e verliezersronde

2.Thom 1e prijs jongens B-klasse in Easterein

3.Roan en Fenna winnen de eerste prijs bij de federatie in St.-Annaparochie bij de schooljeugd

4.Suzanna Allema en Isabella Sijtsma 1ste prijs. Dido Iedema 2de prijs. Selma v/d Wal en Hester Torensma 1ste verliezersronde. KNKB meisjes Zweins

5.Jorrit Kroondijk, 3e in St.-Annaparochie

6.Pieter Douma 1e prijs federatie Waadhoeke.

7.2e prijs Joachiem winnaars, 1e prijs Pieter Douma verliezers ronde

8.Leon Wijning Rink Sterk 1e Westhoek

9.Leon en Sjouke 2e afd Lwd

10/11. Tjisse, Renze Hans 2e Heerenveen en Bolsward.