Bangmapartij Weidum 2022

Na twee jaar kunnen we het seizoen weer normaal starten in Weidum. De Bangmapartij wordt voor de 69ste keer gekaatst en alle drie JdV-kaatsers kwamen al eens met de krans om naar huis tijdens de seizoensopening. Renze was in 2013 met Bauke en Taeke Triemstra winnaar. In 2014 deden de heren het nog eens dunnetjes over.  Hans volgende in 2016 om voor Leeuwarden met Jan Hoekstra en Pieter-Jan Plat de kransen mee te nemen.  Het daaropvolgende jaar was Tjisse de gevierde man met Bitgum. Hij deed dit samen met Johan van der Meulen en Cornelis Terpstra. In 2017 was het weer de beurt aan Hans om voor Leeuwarden te zegevieren.

Tijdens de opening van het seizoen is het meestal koud en voor kaatsers dus een slijtage slag. Zondag staan er 24 partuur op de lijst. Tjisse en Hans kaatsen met Paul Dijkstra voor OKK Bitgum en kaatsen in de 1e omlooop tegen Winsum. Renze kaatst voor SF Deidum met Pieter van Althuis en Niels van der Wal in de 1e omloop tegen Franeker. Ah daar werd vorig jaar tijdens het NK in Tzum nipt van verloren. Kansen dus.

Klik hier voor de gehele wedstrijdlijst.

Wij hebben er zin, jullie ook?