Wat een feest de start van Van Aismadagen

De Bitgumer keatsdagen zijn gestart met Jong Van Aisma-dag. En dit is een feest met meer dan 150 kaatskinderen op het veld en een kaatsclinic van keatstoppers Tjisse, Renze en Hans met begeleding van Jong JdV kaatsers. Het was één groot feest met een spannende start omdat de politiemannen op motoren koning Tjisse met Renze en Hans het veld op bracht.