Wat een fantastische huldigingsavond.

De kaatsers die de vrouwen die alles voor hen doen in het zonnetje/bloemetje gezet.

OKK Bitgum pakte zaterdagavond uit met een start- en huldigingsavond in één. De JdV-onderhoudsloods werd omgetoverd tot gezellige ruimte met podium, prachtige foto wanden, zit-, hang- en staanplaatsen. Tjisse, Renze, Hans, Paul en Sjouke kregen wat ze verdienden. Een fantastische avond. Met toespraken van OKK-voorzitter Jacob Wietse Dijkstra, jeugdcommissie voorzitter Manon Draisma-van der Wal, wethouder Arenz, Pieter van Althuis namens SF Deinum, Johan van der Meulen en natuurlijk het slotwoord van de kaatsers.

Tjisse, Renze en Hans en coach Dirk van der Leest werden gehuldigd voor het winnen van de 169ste PC. Paul, Tjisse en Hans voor het winnen van het NK senioren (Bondspartij). Sjouke Beimers (Jong-Jdv) werd gehuldigd voor het winnen NK wallball.