Keatstoppers in de prijzen (wk 18)

En dit zijn onze prijswinaars van week 18

  1. Federatie Dongjum 1e prijs Pieter Douma en Sytse hibma Zweins
  2. Meisjes Easterwierum, Hester Torensma 1e en Selma van der Wal 2e
  3. Douwe Wieling 2e prijs opstap Dronrijp met Hjelmar de Vries en Jurre Duizendstra. En Pieter Douma 3e prijs opstap met  Jorrit Bosch
  4. 2e prijs: Sjouke Beimers, Jan Yntema, Tymen Bijlsma
  5. Gerard de Vries, Stefan van der Meer en Marten Leijenaar, 2e prijs 2e klas
  6. Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra en Renze Hiemstra, 2e hoofdklasse