Jong JdV – Schooljeugd

Sinds 2020 zijn de kaatsers van Jong JdV actief. Zestien jeugdige kaatsers onder de vlag van JdV-transport geïnitieerd door de jeugdcommissie van OKK Bitgum.

Vanuit Beetgum en omliggende dorpen worden zestien gevorderde jeugdkaatsers klaargestoomd voor kaatsseizoen 2020 in het vernieuwde trainingsaanbod. Deze jeugdkaatsers zijn in eerste instantie afkomstig uit Bitgum en Bitgummole en de overige plekken worden beschikbaar gesteld voor de gevorderde jeugdkaatsers uit omliggende dorpen. Zo komen we tot een groep gevorderde kaatsers die op hun eigen niveau kunnen trainen en beter kunnen worden van elkaar. Voor deze trainingsplekken komt een jeugdkaatser in aanmerking als hij of zij wordt benaderd voor deelname aan het team ‘Jong JDV’.

Met twee groepen van ongeveer acht jeugdkaatsers en twee getalenteerde trainers die vaak zelf ook een kaats carrière hebben/gehad op het hoogste niveau, wordt er in de periode van maart tot en met augustus op maandag en woensdag anderhalf uur getraind in Bitgum.

De groep krijgt twee keer per week anderhalf uur training van getalenteerde kaatsers die zelf een kaats carriére hebben gehad op het hoogste niveau. Dit zijn: Johan van der Meulen, Marten Feenstra, Paul Dijkstra, Melissa Hiemstra en Kevin Jordi Hiemstra;
De spelers krijgen veel persoonlijke aandacht, omdat we trainen in kleine groepen en er twee trainers per groep beschikbaar
Bovendien gaan je ‘Jong JdV’ kaatsers in dezelfde JDV kleding als het JDV hoofdklassepartuur naar de trainingen en wedstrijden.

Klik op de naam van speler voor meer informatie

Sophie Kroondijk

Nina-Claire Wijning

Jelte Meesters

Selma van der Wal

Fedde Janzen

Dido Iedema

Marije Bokma

Riemer Postma

Siederick Tuinstra