Derde prijs op Jong Nederland voor Leon, Paul en Gerard

Foto Henk Bootsma

Wat een mooi sluitend partuur met Gerard aan de opslag, Paul als voorinse en opslag en Leon als achterinse dat zaterdag de derde prijs won op de Jong-Nederlandpartij 2022. En laten we eerlijk zijn er had ook nog meer ingezeten omdat in de halve finale werd verloren van latere tweede prijs winnaar Exmorra. Pas op 5-4 6-2 vonden de Bitgumer jongens hun waterloo.

Paul was de motor van het partuur en nam als het moest de voorbest opslag over van Gerard. Leon was de degelijke achterinse met soms acrobatische sprongen op de boven (kijk foto 1). Gerard verzorgde danwel de voorminst opslag danwel de voorbest opslag.

Foto Henk Bootsma