De prijswinnaars van afgelopen weekend

En dit zijn onze prijswinnaars van het afgelopen weekend:

1.Rens Spanjer 1e prijs Oudebildtzijl met Goffe Keizer

2.Jorrit Kroondijk wint de krans bij pupillen jongens in Wommels

3.Suzanna Allema Yannah Palma, Ineke de Vries 2de verl. ronde knkb meisjes

4.Marije Bokma, Sophie Kroondijk, Doutsen Veendorp 3de prijs knkb meisjes

5.Isabella Sijtsma, Jelly Hiemstra Afke v/d Goot 2de prijs knkb meisjes

6.Paul, Hans en Tjisse winnen de Bangmapartij in Weidum