Trio Paul Dijkstra trainingspartuur!

Het trio Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer is voor het komende kaatsseizoen trainingspartuur van de JdV-transport mannen.

Foto Stefan van der Meer tijdens zijn debuut op de PC van 2018

Paul Dijkstra is Bitgumer en debuteerde vorig met Stefan van der Meer op de PC.

Hendrik Jan van der Velde is de ervaren voorinse uit Bolsward en zal de twee junioren van de nodige kaatsadviezen voorzien.

“Dit is in geweldig trainingspartuur foar ús partoer” aldus een enthousiaste Hans Wassenaar. Jeugdig talent met een ervaren voorinse zal ons helpen sterker te worden.