Trainingsdag voor JdV-mannen

Komende zaterdag start voor de JdV-transport mannen het kaatsseizoen 2019.

Marten Bergsma in actie foto Henk Bootsma

Marten, Renze en Hans hebben een lange trainingsdag in Sneek gepland. Daar start de echte voorbereiding op het kaatsseizoen. Samen met trainingsmaten Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer wordt getraind op het kaatsveld van Sneek. Bovendien komen Jan Dirk de Groot en Sierk de Groot langs voor de training. In het kaatsseizoen zullen Djurre Seerden, Elgar Boersma en Gerard de Vries nog aansluiten.

De trainingen zullen net als in 2018 worden verzorgd door Jan Dijkstra en Folkert van der Weij.