Prachtige trainingsdag in Sneek

Onder ideale omstandigheden werd vandaag de trainingsdag van de JdV-transport mannen in Sneek ervaren.

Naast de training werd een oefenwedstrijd gespeeld tegen het trio Menno van Zwieten Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra.

 

JdV-transport dames op trainingskamp op Terschelling!

Annet de Haan, Hendrieke van der Schoot en Corina de Vries zitten op trainingskamp op Terschelling.

Corina Annet en Hendrieke op trainingskamp!

Samen met trainingsgroep van stichting Kaatsfan zijn onze drie dames vrijdagmiddag afgereisd naar Terschelling waar het gehele weekend getraind wordt.

Naast het trainen wordt er gewerkt aan teambuilding. Hendrieke reist zaterdag even terug omdat ze een voetbalwedstrijd moet spelen.

Trio Paul Dijkstra trainingspartuur!

Het trio Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer is voor het komende kaatsseizoen trainingspartuur van de JdV-transport mannen.

Foto Stefan van der Meer tijdens zijn debuut op de PC van 2018

Paul Dijkstra is Bitgumer en debuteerde vorig met Stefan van der Meer op de PC.

Hendrik Jan van der Velde is de ervaren voorinse uit Bolsward en zal de twee junioren van de nodige kaatsadviezen voorzien.

“Dit is in geweldig trainingspartuur foar ús partoer” aldus een enthousiaste Hans Wassenaar. Jeugdig talent met een ervaren voorinse zal ons helpen sterker te worden.

Trainingsdag voor JdV-mannen

Komende zaterdag start voor de JdV-transport mannen het kaatsseizoen 2019.

Marten Bergsma in actie foto Henk Bootsma

Marten, Renze en Hans hebben een lange trainingsdag in Sneek gepland. Daar start de echte voorbereiding op het kaatsseizoen. Samen met trainingsmaten Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer wordt getraind op het kaatsveld van Sneek. Bovendien komen Jan Dirk de Groot en Sierk de Groot langs voor de training. In het kaatsseizoen zullen Djurre Seerden, Elgar Boersma en Gerard de Vries nog aansluiten.

De trainingen zullen net als in 2018 worden verzorgd door Jan Dijkstra en Folkert van der Weij.

Nieuwe website.

Dag bezoekers van onze website keatstoppers.nl. De swebsite van de kaatsers die gesponsord worden door JdV-Transport St.-Annaparochie. Voor de heren hoofdklasse zijn dit Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Het dames partuur bestaat uit Annet de Haan, Corine de Vries en Hendrieke van der Schoot. Daarnaast kaatst Gerard de Vries alle weekenden in de heren 2e klas.