Krans voor Gerard in Menaam

Gerard win vandaag in Menaam bij de junioren wedstrijd de 1e prijs.

Winnaars junioren Menaam. 1e prijs Gerard de Vries, Hielke Beijering, Evert Tolsma. 2e Klaas Jan Oosterbaan, Gerben de Boer, Albert Feenstra. 3e prijzen voor Wybren Postma, Riemer Hoekstra, Harmen Schuitmaker en Lieuwe vd Werff, Laas Pieter van Straten, Habtamu de Hoop.