Trainingsdag voor JdV-mannen

Komende zaterdag start voor de JdV-transport mannen het kaatsseizoen 2019.

Marten Bergsma in actie foto Henk Bootsma

Marten, Renze en Hans hebben een lange trainingsdag in Sneek gepland. Daar start de echte voorbereiding op het kaatsseizoen. Samen met trainingsmaten Paul Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Stefan van der Meer wordt getraind op het kaatsveld van Sneek. Bovendien komen Jan Dirk de Groot en Sierk de Groot langs voor de training. In het kaatsseizoen zullen Djurre Seerden, Elgar Boersma en Gerard de Vries nog aansluiten.

De trainingen zullen net als in 2018 worden verzorgd door Jan Dijkstra en Folkert van der Weij.

Nieuwe website.

Dag bezoekers van onze website keatstoppers.nl. De swebsite van de kaatsers die gesponsord worden door JdV-Transport St.-Annaparochie. Voor de heren hoofdklasse zijn dit Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Het dames partuur bestaat uit Annet de Haan, Corine de Vries en Hendrieke van der Schoot. Daarnaast kaatst Gerard de Vries alle weekenden in de heren 2e klas.